ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งสุขปีใหม่ 2564 
Green Card Application จับมือกับ Green Hotel ส่งสุขปีใหม่ 2564 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ให้คนไทยหัวใจสีเขียว 
19 ธันวาคม 2560

Green Card Application x Green Hotel ' 2021 Happy New Year

โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งสุขปีใหม่ 2564 Green Card Application จับมือกับ Green Hotel ส่งสุขปีใหม่ 2564 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ให้คนไทยหัวใจสีเขียว 

Green Card Application จับมือกับ Green Hotel ส่งสุขปีใหม่ 2564 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ให้คนไทยหัวใจสีเขียว ให้คะแนนเพิ่ม 2 เท่า
19 ธันวาคม 2560

โปร x2 เมื่อเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมที่ได้ Green Hotel

Green Card Application จับมือกับ Green Hotel ส่งสุขปีใหม่ 2564 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ให้คนไทยหัวใจสีเขียว ให้คะแนนเพิ่ม 2 เท่า

แค่เลือกเครื่องดื่มก็สามารถช่วยโลกได้แล้ว
19 ธันวาคม 2560

เครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แค่เลือกเครื่องดื่มก็สามารถช่วยโลกได้แล้ว

บัตร CP Fresh Mart มูลค่า 4,000 บาท
19 ธันวาคม 2560

Lucky Draw เดือนต.ค 2563

บัตร CP Fresh Mart มูลค่า 4,000 บาท

ช่วยโลก รักสิ่งแวดล้อมแถมสบายกระเป๋าเพราะประหยัดค่าไฟภายในบ้าน
19 ธันวาคม 2560

สินค้าประหยัดพลังงาน (ภายในบ้าน)

ช่วยโลก รักสิ่งแวดล้อมแถมสบายกระเป๋าเพราะประหยัดค่าไฟภายในบ้าน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
11

Online
0

Total
99,323