ประกาศผลรางวัล "กิจกรรมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อ Green Card Application"

ประกาศผลรางวัล "กิจกรรมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อ Green Card Application"


รบกวนผู้โชคดีกรุณารายงานตัวที่ inbox Facebook: Thai Eco-Products" ภายในวันที่ 18 ก.ย นี้

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
11

Online
0

Total
99,323